หากต้องการจะมีบัตรเครดิต ดีๆสักใบขอแนะนำ สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ (ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรไม่นับรวมการซื้อกองทุนรวม,ยอดกดเงินสดหรือยอดบริการเงินด่วนสั่งได้ (Kungsri Call For Cash) และค่าเบี้ยประกันทุกประเภท รับกระเป๋าฟรี
สิทธิประโยชน์จาก บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม

รับเครดิตเงินคืน 1% ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก

เมื่อเติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ 1 ธ.ค. 61 – 31 ธ.ค. 62
แลกรับเครดิตเงินคืน 15%* ที่ BTS และ MRT
เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 300 คะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ

วิธีการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน

เมื่อชำระเงินผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
แลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 300 คะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์หมายเลขที่แสดงในสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย ภายในวันเดียวกัน​
ระบบจะส่ง SMS ยืนยันการหักคะแนนและการรับเครดิตเงินคืน

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%* ที่ Boots และ Watsons
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 1,000 คะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือโดยรอรับรหัสการแลกคะแนนผ่านมือถือ

วิธีการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน
ใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
แลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 1,000 คะแนนผ่านมือถือโดยพิมพ์หมายเลขที่แสดงในสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย ภายในเดือนเดียวกัน
ระบบจะส่ง SMS ยืนยันการหักคะแนนและการรับเครดิตเงินคืน
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% เข้าบัญชีบัตรเครดิต

เพียงแลกคะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ทุกๆ 5,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิต

Code : 47410714