อย่างไรก็ตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นลดลงประมาณ 4 ปอนด์ต่อผู้หญิงไม่ได้ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดรวมถึงการผ่าตัดคลอดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะครรภ์เป็นปกติหรือเปลี่ยนน้ำหนักทารกแรกคลอดของทารก เราคิดว่าในช่วงเวลาที่ผู้หญิงเหล่านี้อยู่ในช่วงที่สองของการตั้งครรภ์แล้วอาจจะช้าไปเปลี่ยนผลที่สำคัญ

เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมพวกเขาอาจต้องเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตก่อนหรือหลังคลอด นักวิจัยมีความหวังว่าจะมีประโยชน์ในระยะยาวสำหรับการแทรกแซงในทารกเช่นโรคอ้วนน้อยในวัยเด็กหรือความผิดปกติของระบบเผาผลาญน้อยลงเช่นโรคเบาหวานในวัยเด็ก