เครื่องมือยืดหยุ่นโอเพนซอร์ซที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการประมวลผลและโดยใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลแบบใหม่ที่เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้จะให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโรคหัวใจโดยเฉพาะกลไกที่สนับสนุนการเต้นผิดจังหวะ อุบัติการณ์และความชุกของโรคหัวใจยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การปรับปรุงในการป้องกันและการรักษาต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้น

ของพฤติกรรมไฟฟ้าทั่วหัวใจ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้สามารถรวบรวมได้โดยใช้การทดสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แต่เมื่อไม่นานมานี้การทำแผนที่แบบออพติคอลได้อนุญาตให้ทำการวัดการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดโดยละเอียดมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกจากการทดลองทำแผนที่ออพติคอลทำให้นักวิจัยเข้าใจถึงภาวะที่ซับซ้อนและพฤติกรรมทางไฟฟ้าในโรคหัวใจ ความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของฮาร์ดแวร์การทำแผนที่ออพติคอลในห้องปฏิบัติการนำไปสู่การขยายตัวของเทคโนโลยีนี้